• published: 06 Jun 2018

Abany’akakiiko ka paramenti akebyembaririra akarikumanywa nka Budget committee kubabeire bagiire omu United Arab emirates kureba ebyetengo byekitebe ningashi embassy ya Uganda omwihanga eryo, bashangayo abanya Uganda beingyi ababeire bosire babonabonesiibwe obwo nibakozesibwa emirumo y’obuhuuku. Beitu gov’t n’ehakanisa ekyo ekirikugambwa, egira ngu tiharuho banya Uganda abari omuobuhuuku omunsi za abaharabu. Kwonka mbwenu enshongi egi ereteire abantu abarikuronda emirumo omumaganga ga abaharabu nka united Arab emirates kushoberwa. Mbwenushi gov’t Ekozire ekirikumara ahabwokurinda abantu bayo?

Previous Our Parliament Runyakitara Edpisodes


Other Shows You May LikeLumasaba

Our Parliament

EPISODE 35 ALCOHOL CONSUMPTION

Mukhuenzelesa khwe mumwiko kwe 2018 mubye khuunywamwo indali mubyalo mu Uganda, syafumbulibwile inga basaani bemu Uganda betuyikha khuuba batweera khu

Ateso

Our Parliament

Episode 34 Regulating Alcohol, 26th December 2018

kotupitete aingic na ekaru 2018 na ikamunit epone lo itwasamaere ajon, imaten lu itemerete, ikiliok lu Uganda ngesi aponi kodumunai ebe ekeara adoketa

Lumasaba

Our Parliament

EPISODE 33

Likambila lye 233 mu namakambila uwa Uganda uwe kumwiko 1995 inga nilyayuusibwamwo liwa buunyala parliament khubuumbawo sipimo sye intsibirisamwo iye

Luo

Our Parliament

Lalub kor lalok I ot moko cik Hon Jacob Oulanya okatiki lok bot lucungu I ot moko cik me apar ni gin pegutiyo ki ma onongo mite ni gutii kede tutwale

Contact Us
Get in touch

Phone: +256312513929

Email: sales@radiobasket.com

Address: Plot 1 Kimera Road,
Ntinda Shopping Mall - 2nd Floor,
Kampala - Uganda

Facebook Logo Twitter Logo Googleplus Logo

Message


© 2016 - 2019 Wizarts Media | Developed by Bazira Kevin