• published: 05 Dec 2018

N’emyanya 27 emikuru eyabarikwebembera Itendekyero rya Makerere. Kuruga ahari Vice Chancellor kuhika n’ahabarikukurira za colleges. Emyanya egi yoona erumu abasheija bonka. Enshonga egi ekagambwaho orikukurira Ishengyero omuky. Rebbeca Kadaga Ebiro 20.11.2018. Akagira ngu Okutahereza bakazi mwanya gwokwebembera nibaba nibahenda ekiragiro ekyateirweho Engyenderwaho yihanga ningashi Constitution.Nahabwenshonga egyo, Omuky. Kadaga aragiira akakiiko ka paramenti ekeby’obwegyese ngu kareebe omunshonga egyo.Kwonkashi nogira ngu abakazi baheirwe omwanya gurikwingana n’ogwabasheija omubwebembezi?

Previous Our Parliament Runyakitara Edpisodes


Other Shows You May LikeLuo

Our Parliament

Episode 41: East African Community 2019

On February 1 2019 the 20th Ordinary Summit of Heads of State of the East African Community was held in Arusha, Tanzania. President Yoweri Museveni re

English

Our Parliament

Episode 41:East African Community 2019

On February 1 2019 the 20th Ordinary Summit of Heads of State of the East African Community was held in Arusha, Tanzania. President Yoweri Museveni re

English

Our Parliament

Episode 40: Rural Electrification 2019

Citing the Second Rural Electrification Strategy and Plan that targets 1,831,986 million connections by the year 2022, the 2018-2027 Electricity Conne

English

Our Parliament

Episode 39:Youth Livelihood Programme

Launched in the financial year 2013/14 by the government in response to widespread unemployment and poverty among Ugandan youth, the Youth Livelihood

Contact Us
Get in touch

Phone: +256312513929

Email: sales@radiobasket.com

Address: Plot 1 Kimera Road,
Ntinda Shopping Mall - 2nd Floor,
Kampala - Uganda

Facebook Logo Twitter Logo Googleplus Logo

Message


© 2016 - 2019 Wizarts Media | Developed by Bazira Kevin