• published: 05 Dec 2018

N’emyanya 27 emikuru eyabarikwebembera Itendekyero rya Makerere. Kuruga ahari Vice Chancellor kuhika n’ahabarikukurira za colleges. Emyanya egi yoona erumu abasheija bonka. Enshonga egi ekagambwaho orikukurira Ishengyero omuky. Rebbeca Kadaga Ebiro 20.11.2018. Akagira ngu Okutahereza bakazi mwanya gwokwebembera nibaba nibahenda ekiragiro ekyateirweho Engyenderwaho yihanga ningashi Constitution.Nahabwenshonga egyo, Omuky. Kadaga aragiira akakiiko ka paramenti ekeby’obwegyese ngu kareebe omunshonga egyo.Kwonkashi nogira ngu abakazi baheirwe omwanya gurikwingana n’ogwabasheija omubwebembezi?

Previous Our Parliament Runyakitara EdpisodesGender Gap Episode 31

05 Dec 2018 | Our Parliament | Runyakitara

N’emyanya 27 emikuru eyabarikwebembera Itendekyero rya Makerere. Kuruga ahari Vice Chancellor kuhika n’ahabarikukur ...

Read More


Gender Gap Episode 31

05 Dec 2018 | Our Parliament | Runyakitara

N’emyanya 27 emikuru eyabarikwebembera Itendekyero rya Makerere. Kuruga ahari Vice Chancellor kuhika n’ahabarikukur ...

Read More

Other Shows You May LikeLuganda

Our Parliament

Episode 31 GENDER GAP LUGANDA, 6TH, DECEMBER, 2018

Waliwo ebifo 27 okuviira ddala ku kya Vice Chancellor okutuukira ddala ku bakulira Colleges ez’enjawulo mu Makerere University. Kw’abo bonna tekul

Ateso

Our Parliament

Episode 31 GENDER GAP ATESO, 6TH, DECEMBER, 2018

Ejasi da epeleik 27 lu okuju ka anyoun ka ne ejai Vice Chancellor kitoni ne ejasi principles lu akoleges. Aiboisio nu 27 kere ngesi edakitos ikiliok.

Contact Us
Get in touch

Phone: +256312513929

Email: sales@radiobasket.com

Address: Plot 1 Kimera Road,
Ntinda Shopping Mall - 2nd Floor,
Kampala - Uganda

Facebook Logo Twitter Logo Googleplus Logo

Message


© 2016 - 2018 Wizarts Media | Developed by Bazira Kevin